Print header

PPI2Innovate

Projekt PPI2Innovate

 Program evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg CENTRAL EUROPE (ang. »European Territorial Co-operation programme Interreg CENTRAL EUROPE«; v nadaljevanju Interreg CENTRAL EUROPE) je program kohezijske politike EU, s ciljem evropskega teritorialnega sodelovanja (ang. »European Territorial Cooperation«). Program poteka v finančni perspektivi  2014 – 2020 in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- ESRR (ang. European Regional Development Fund- ERDF). Program sofinancira projekte, ki med drugim krepijo regionalno inovativnost. V programu sodeluje devet držav članic EU (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), osem zveznih dežel iz Nemčije ter devet italijanskih regij.

 MJU je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška). Mednarodni konzorcij je v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE pridobil sredstva ESRR za  projekt PPI2Innovate-Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi »Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe«, ki traja 36 mesecev (od 1.6.2016 do 31.5.2019).

 Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom, da bi vzpostavil regionalne zmogljivosti PPI, spremenil odnos do PPI, okrepil povezave med ustreznimi deležniki v regijah, vse z namenom, da bi na koncu povečali uporabo PPI v državah Srednje Evrope.

 V okviru projekta bodo razviti trije tematski pripomočki za javno naročanje inovativnih rešitev in produktov na področju zdravja, energije in informacijsko-komunikacijske tehnologije (eng. SMART Health, SMART Energy, SMART ICT), ki bodo prilagojeni šestim nacionalnim institucionalnim okvirom. Vzpostavljenih bo šest regionalnih Kompetenčnih centrov za PPI povezanih v regionalno mrežo, šest akcijskih načrtov za implementacijo osmih PPI projektov ter štirje PPI piloti. V PPI pilote bodo vključene vse faze javnega naročila inovativne rešitve  od opredelitve inovativne rešitve, izvedbe postopka oddaje javnega naročila do  podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

 MJU bo v okviru projekta izvedel pilot javnega naročila inovativne rešitve na področju IKT na osnovi razvitega pripomočka PPI2Innovate z namenom njegovega testiranja in dodelave za čim bolj praktično uporabo in nadgradnjo znanj v okviru Kompetenčnih centrov za PPI.

Iz Slovenije poleg MJU na projektu PPI2Innovate sodeluje tudi Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT).

Napoved dogodka: PPI2Innovate okrogla miza: Planiranje javnega naročanja inovativnih rešitev na področju zdravja, energije in IKT ter predstavitev praktičnega primera predkomercialnega naročanja

Z namenom prikaza praks planiranja JNI in izpostavitve pomena planiranja JNI, Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU organizira okroglo mizo na temo planiranja JNI na področju zdravja, energije in IKT. V okviru dogodka bo predstavljen tudi praktični primer predkomercialnega naročanja (PKN). Okrogla miza na temo planiranja JNI in predstavitev praktičnega primera PKN bo v četrtek, 22. 11. 2018 od 8.30 do 11.30 na Uradnem listu RS v Ljubljani.

Vljudno vabljeni.

Vabilo, program in prijavnico dobite TUKAJ.

Gradivo z dogodka:

Uporaba PKN pri zagotavljanju inovativnih rešitev (dr. Andrej Kovačič)

Predstavitev MJU pilota – JNI s področja IKT

Predstavitev praktičnih primerov planiranja JNI na področju energije in zdravja.

Aktualno: Izšel je 3. elektronski časopis

Napoved dogodka : PPI2Innovate usposabljanje za naročnike

MJU in Zavod TM ICT bosta v sredo, 23. 5. 2018, v Hiši EU v Ljubljani izvedla brezplačno PPI2Innovate usposabljanje za naročnike. Na dogodku bo izvedena uvodna predstavitev javnega naročanja inovativnih rešitev ter predstavitev javnega naročila inovativne rešitve (JNI) na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki ga v okviru projekta PPI2Innovate izvaja MJU. Izvedena bo tudi interaktivna diskusija v obliki mapiranja projektov in potreb po JNI na področju zdravja, energije in IKT.

Vabilo, prijavnico in dnevni red dobite tukaj.

Regionalni informativni dan in delavnica za naročnike

MJU in Zavod TM ICT sta 23.3.2017 na GZS v Ljubljani skupaj izvedla brezplačni PPI2Innovate regionalni informativni dan in delavnico za naročnike, kjer je bil ciljni skupini naročnikov predstavljen projekt PPI2Innovate kot tudi pripomoček PPI2Innovate za pripravo in izvedbo javnega naročila inovativne rešitve.

Pripomoček PPI2Innovate smo projektni partnerji iz šestih držav razvili skupaj v okviru transnacionalnega projekta PPI2Innovate - Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi.

 Poleg tega je gospod Igor Petek iz podjetja Snaga d.d. predstavil dobro prakso s področja javnega naročanja inovativne rešitve, in sicer Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana).

 Na dogodek so bili vabljeni naročniki z lokalne, regionalne in nacionalne ravni kot tudi javna podjetja ter organizacije poslovnega podpornega okolja.

 Uradna spletna stran projekta PPI2Innovate:

 http://interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

 Aktualne objave dogodkov:

 http://ict-slovenia.net/medijsko-sredie

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/napoved_dogodkov/

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/sporocila_za_javnost/


Gradiva dogodka:

Priložnosti inovativnega naročanja

Osnutek pripomočka PPI2Innovate

Informativni dan PP2Innovate

PPI2Innovate Regionalni informativni dan

RCERO - predstavitev