Print header

Prijave na Predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju 2

* obvezna polja

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ob prijavi na izobraževanje, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, nam boste posredovali nekatere svoje kontaktne podatke (ime in priimek, organizacijo, iz katere prihajate ter kontaktni elektronski naslov in telefonsko številko). Te podatke zbiramo izključno z namenom organizacije izobraževanja in bodo uporabljeni za dobro izvedbo izobraževanja (zagotavljanje primernega števila udeležencev glede na kapaciteto prostora, ipd). Lista prisotnosti po izvedenem izobraževanju ne bo več uporabljena, hranjena pa bo skladno z določbami Uredbe o upravnem poslovanju in Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka a prvega odstavka 6. člena UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in 8. ter 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Podatke skrbno hranimo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave. Imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se na podlagi privolitve izvaja do njenega preklica.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana oz. gp.mju@gov.si.
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za javno upravo:
Denis Rök
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
E: dpo.mju@gov.si

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Morebitno pritožbo zoper naše ravnanje z vašimi osebnimi podatki lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z oddajo prijavnice na izobraževanje soglašate z zgoraj opisano obdelavo osebnih podatkov s strani Ministrstva za javno upravo.