Print header

Novice

29.12.2015 - 

Od 1. 1. 2016 nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

28.12.2015 - 

Brezplačne predstavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

22.12.2015 - 

Javna povabila za posredovanje pripomb na ZJNPOV, Uredbo o skupnem JN ter Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN

10.11.2015 - 

Nova številka za telefonsko svetovanje (01 478 16 88)

20.10.2015 - 

Selitev Direktorata za javno naročanje

15.10.2015 - 

Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014

21.09.2015 - 

Telefonsko svetovanje na številki 01 369 57 85

10.07.2015 - 

Telefonsko svetovanje na številki 01 369 57 85

21.05.2015 - 

Vzpostavitev tehničnih pogojev za objavo pogodb na portalu javnih naročil v skladu z 10.a čl. ZDIJZ

13.05.2015 - 

Javna predstavitev predloga novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

11.05.2015 - 

Obvestilo o konferenci »Conference on Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement«, ki jo organizira Evropska komisija

07.05.2015 - 

Javna predstavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

24.04.2015 - 

Javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek Predloga Zakona o javnem naročanju

20.03.2015 - 

1. Mednarodni kongres javnega naročanja 23. in 24. aprila 2015

12.03.2015 - 

Podaljšanje roka za oddajo podatkov o t.i. evidenčnih naročilih

24.02.2015 - 

Analiza stanja na področju javnega naročanja

29.01.2015 - 

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

12.01.2015 - 

Predstavitev uporabe elektronske obratne dražbe v postopkih javnega naročanja

09.01.2015 - 

Izjema od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek v letu 2015