Print header

Arhiv javnih naročil

"Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ministrstva za javno upravo so za naročila, poslana v objavo po 31. 12. 2021, objavljene na portalu javnih naročil."

 1. Napredno iskanje (CPV koda, vrsta naročila, status, rok oddaje)
 2. select date
Objava: 18.05.2021
ODNPL-13/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in...
Rok: 14.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 9100000 - Goriva
Predmet
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan-propan
Rok za predložitev ponudb
14.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
14.06.2021 ob 13:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 18.05.2021
ODZEM-10/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava zemeljskega plina
Rok: 14.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 9120000 - Plinska goriva
Predmet
Dobava zemeljskega plina
Rok za predložitev ponudb
14.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
14.06.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 13.05.2021
ODCSI-9/2021
Prejem ponudb zaključen
Nadgradnja in razširitev centralne strojne...
Rok: 07.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 30200000 - Računalniška oprema in pribor
 • 32400000 - Omrežja
 • 48820000 - Strežniki
Predmet
Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih
Rok za predložitev ponudb
07.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
07.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 12.05.2021
ODGEMON-36/2020
Prejem ponudb zaključen
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih...
Rok: 09.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 71000000 - Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
Predmet
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje in izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga v letih 2021 – 2025
Rok za predložitev ponudb
09.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
09.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 07.05.2021
ODTON-3/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
Rok: 04.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 30100000 - Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
Predmet
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
Rok za predložitev ponudb
04.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
04.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 04.05.2021
ODJEDKAN-12/2021
Prejem ponudb zaključen
Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih...
Rok: 31.05.2021 do 13:00
CPV kode
 • 50310000 - Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev
 • 72200000 - Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
 • 72500000 - Z računalniki povezane storitve
Predmet
Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM
Rok za predložitev ponudb
31.05.2021 do 13:00
Datum in ura odpiranja
31.05.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 23.04.2021
NMVDP-6/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava promocijskih darilnih paketov za potrebe...
Rok: 12.05.2021 do 12:00
CPV kode
 • 15000000 - Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Predmet
Dobava promocijskih darilnih paketov za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021, v šestih sklopih
Rok za predložitev ponudb
12.05.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
12.05.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 23.04.2021
ODGIP-2/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
Rok: 01.06.2021 do 13:00
CPV kode
 • 30190000 - Različna oprema in potrebščine za pisarne
Predmet
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
Rok za predložitev ponudb
01.06.2021 do 13:00
Datum in ura odpiranja
01.06.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 01.04.2021
ODDVIG-6/2021
Prejem ponudb zaključen
Nakup potrošnega materiala in rezervnih delov ter...
Rok: 03.05.2021 do 12:00
CPV kode
 • 42400000 - Oprema za dviganje in manipulacijo in njeni deli
Predmet
Nakup potrošnega materiala in rezervnih delov ter servisiranje in vzdrževanje dvigal
Rok za predložitev ponudb
03.05.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
03.05.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 17.03.2021
ODLICMAX-5/2021
Prejem ponudb zaključen
Nakup in podpora licenc IBM Maximo
Rok: 05.04.2021 do 12:00
CPV kode
 • 48000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
Predmet
Nakup in podpora licenc IBM Maximo
Rok za predložitev ponudb
05.04.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
05.04.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki