Print header

Arhiv javnih naročil

"Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ministrstva za javno upravo so za naročila, poslana v objavo po 31. 12. 2021, objavljene na portalu javnih naročil."

  1. Napredno iskanje (CPV koda, vrsta naročila, status, rok oddaje)
  2. select date
Objava: 08.11.2021
ODOLJE-32/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Rok: 03.12.2021 do 12:00
CPV kode
  • 9130000 - Nafta in destilati
Predmet
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Rok za predložitev ponudb
03.12.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
03.12.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 02.12.2021
NMVTRUST-21/2021
Prejem ponudb zaključen
Strokovna pomoč Državnemu centru za storitve...
Rok: 17.12.2021 do 12:00
CPV kode
  • 72600000 - Storitve računalniške podpore in svetovanja
Predmet
Strokovna pomoč Državnemu centru za storitve zaupanja SI-TRUST
Rok za predložitev ponudb
17.12.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
17.12.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 07.12.2021
NMVFURS-22/2021
Prejem ponudb zaključen
Slikopleskarska dela v poslovnih prostorih na...
Rok: 23.12.2021 do 12:00
CPV kode
  • 45440000 - Pleskarska in steklarska dela
Predmet
Slikopleskarska dela v poslovnih prostorih na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana – 2. faza
Rok za predložitev ponudb
23.12.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
23.12.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 07.12.2021
ODUPRO-31/2021
Prejem ponudb zaključen
Fizično varovanje v poslovnih prostorih Uprave za...
Rok: 05.01.2022 do 12:00
CPV kode
  • 79710000 - Varovalne storitve
Predmet
Fizično varovanje v poslovnih prostorih Uprave za probacijo (UPRO) na lokaciji v LJ, MB, CE in KP
Rok za predložitev ponudb
05.01.2022 do 12:00
Datum in ura odpiranja
05.01.2022 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 22.12.2021
NMVGOI-24/2021
Prejem ponudb zaključen
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za...
Rok: 11.01.2022 do 12:00
CPV kode
  • 45400000 - Zaključna gradbena dela
Predmet
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju Ministrstva za javno upravo
Rok za predložitev ponudb
11.01.2022 do 12:00
Datum in ura odpiranja
12.01.2022 ob 12:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 21.12.2021
NMVMIZŠ-23/2021
Prejem ponudb zaključen
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih...
Rok: 18.01.2022 do 12:00
CPV kode
  • 70330000 - Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Predmet
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana
Rok za predložitev ponudb
18.01.2022 do 12:00
Datum in ura odpiranja
18.01.2022 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki