Print header

Arhiv javnih naročil

"Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ministrstva za javno upravo so za naročila, poslana v objavo po 31. 12. 2021, objavljene na portalu javnih naročil."

 1. Napredno iskanje (CPV koda, vrsta naročila, status, rok oddaje)
 2. select date
Objava: 02.10.2013
ODZAVOZ-16/2012
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Storitve zavarovanja za osebna in...
Rok: 24.10.2013 do 10:00
Spremembe
CPV kode
 • 66000000 - Finančne in zavarovalniške storitve
Predmet
Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila
Rok za predložitev ponudb
24.10.2013 do 10:00
Datum in ura odpiranja
24.10.2013 ob 11:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 28.05.2013
ODGO-3/2013
Prejem ponudb zaključen
Nakup goriva za osebna vozila in plovila na...
Rok: 08.07.2013 do 10:00
CPV kode
 • 9000000 - Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
Predmet
Nakup goriva za osebna vozila in plovila na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, neosvinčeni motorni bencin super plus, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji
Rok za predložitev ponudb
08.07.2013 do 10:00
Datum in ura odpiranja
08.07.2013 ob 11:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 05.07.2013
ODKOM-4/2013
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Vzdrževanje komunikacijske opreme...
Rok: 24.07.2013 do 09:30
Spremembe
CPV kode
 • 72000000 - Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
Predmet
Vzdrževanje komunikacijske opreme sistema lokalnega omrežja MNZ - Tržaška
Rok za predložitev ponudb
24.07.2013 do 09:30
Datum in ura odpiranja
24.07.2013 ob 11:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Sprememba razpisne dokumentacije
Objava: 23.08.2013
ZPNVO-3/2013
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Izvedba procesa opredelitve...
Rok: 30.08.2013 do 09:00
Spremembe
CPV kode
 • 98000000 - Druge javne, skupne in osebne storitve
Predmet
Izvedba procesa opredelitve ključnih ukrepov in instrumentov za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014-2020
Rok za predložitev ponudb
30.08.2013 do 09:00
Datum in ura odpiranja
30.08.2013 ob 12:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 06.09.2013
KDSTAM-1/2012
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Storitve stacionarne in mobilne...
Rok: 20.09.2013 do 09:00
Spremembe
CPV kode
 • 64000000 - Poštne in telekomunikacijske storitve
Predmet
Storitve stacionarne in mobilne telefonije
Rok za predložitev ponudb
20.09.2013 do 09:00
Datum in ura odpiranja
20.09.2013 ob 10:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Naročnik je sprejel sklep št. 4304-17/2012/232 z dne 18. 9. 2013 s katerim se postopek oddaje javnega naročila za »Storitve stacionarne in mobilne telefonije«, ki se oddaja po postopku konkurenčnega dialoga, z oznako KDSTAM-1/2012 ustavi.
 • Sklep o ustavitvi postopka
  Objava: 13.09.2013
  ODREZ-13/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Nadgradnja strežniškega in diskovnega sistema za...
  Rok: 28.10.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 48000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
  • 50000000 - Storitve popravila in vzdrževanja
  Predmet
  Nadgradnja strežniškega in diskovnega sistema za potrebe interoperabilnosti infrastrukture, v štirih sklopih
  Rok za predložitev ponudb
  28.10.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  28.10.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 19.09.2013
  ODPRO-11/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Sprememba - Izbor zunanjega izvajalca programa...
  Rok: 02.10.2013 do 09:30
  Spremembe
  CPV kode
  • 80000000 - Storitve izobraževanja in usposabljanja
  Predmet
  Izbor zunanjega izvajalca programa za krepitev usposabljanj javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik
  Rok za predložitev ponudb
  02.10.2013 do 09:30
  Datum in ura odpiranja
  02.10.2013 ob 11:00
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 15.10.2013
  ODPLAD-14/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Zagotavljanje storitev osnovnega in dopolnilnega...
  Rok: 26.11.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 50000000 - Storitve popravila in vzdrževanja
  Predmet
  Zagotavljanje storitev osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja komponente »Pladenj«
  Rok za predložitev ponudb
  26.11.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  26.11.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 16.10.2013
  ODSTROJ-17/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Nakup računalniške strojne opreme in strežniške...
  Rok: 26.11.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 48000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
  Predmet
  Nakup računalniške strojne opreme in strežniške infrastrukture
  Rok za predložitev ponudb
  26.11.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  26.11.2013 ob 12:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 29.10.2013
  ODORAC-19/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Nadgradnja in vzdrževanje licenčne programske opreme...
  Rok: 09.12.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 48000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
  Predmet
  Nadgradnja in vzdrževanje licenčne programske opreme ORACLE za potrebe interoperabilnostne infrastrukture v dveh sklopih
  Rok za predložitev ponudb
  09.12.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  09.12.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki