Print header

Oddaja obvestil o posameznih naročilih, oddanih na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov

Zaradi lažje objave obrazcev o posameznih naročilih, oddanih na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov, ki jih morajo objaviti posamezni naročniki, so v tabeli navedeni podatki o obvestilih o oddaji naročil za tiste zaključene postopke, ki sta jih kot skupna javna naročila izvajala Agencija za javno naročanje in Direktorat za javno naročanje v Ministrstvu za finance.

Predmet

Oznaka naročila

Št. objave obvestila o oddaji naročila

Datum objave obvestila o oddaji naročila

Datum sklenitve okvirnih sporazumov/aneksa

Datum od katerega ni mogoče oddati posameznega naročila

Dobava pisarniškega materiala in galanterije

ODGIP-4/2015 JN8441/2015 30.11.2015 19.11.2015

19.11.2018

Dobava kurilnega olja ekstra lahkega za potrebe organov RS

2014/POB 2 (ODKOEL-16/2013) JN3581/2014 27.03.2014 17.3.2014

17.3.2018

Nakup pisarniškega papirja formata A4/A3

ODPAP-23/2013 JN6838/2014 19. 6. 2014 18.6.2014

14. 6. 2017

Nakup letalskih kart

ODBUK-11/2014 JN58/2015  6. 1. 2015  21. 1. 2015  21. 1. 2017 

Nakup energijsko učinkovitih fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav (4 sklopi)

2014/POB 04

JN7059/2014 

26.6.2014 

18.6.2014 

15.3.2017 

Dobava materiala za tiskanje za potrebe upravnih organov RS za naprave blagovne znamke Lexmark

ODLEX-12/2013

JN5429/2014 

12.5.2014 

22.4.2014 

22.4.2016 

Dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
Skupno javno naročilo po odprtem postopku
Skupno javno naročilo po postopku s pogajanji

 
ODPREN-8/2013
2014POB 05


JN4415/2014 
JN6197/2014


14.4.2014
02.06.2014


3.4.2014
Aneks 23.05.2014 


2.4.2017 

Nakup energijsko učinkovitih fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav – sklopi 1, 2, 3, 6, 9, 11

ODMULTI-7/2013

JN3076/2014

 

17. 3. 2014

 

10. 3. 2014

 

10. 3. 2017 

Dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje osebnih   računalnikov in zaslonov osebnih računalnikov in zaslonov

ODRZ-31/2009

JN3035/2010

25.4.2010

8.4.2010

8.4.2013

Nakup tiskalnikov

ODPRI-9/2011

JN977/2012

26.1.2012

4.1.2012

4.1.2014

Nakup fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav

ODKOP-11/2011

JN991/2012

26.1.2012

5.1.2012

5.1.2014

Dobava materiala za tiskanje za potrebe državnih organov Republike   Slovenije in javne uprave za naprave blagovne znamke Lexmark (2 sklopa)

ODTISK-37/2010

JN3306/2012

26.3.2012

2.2.2012

2.2.2014

Nakup prenosnih računalnikov

ODPREN-14/2011

JN2646/2012

9.3.2012

14.2.2012

14.2.2014

Nakup pisarniškega papirja formata A4/A3

2012/POB-02

JN4724/2012

4.5.2012

4.4.2012

4.4.2014

Dobava materiala za tiskanje za potrebe upravnih organov Republike   Slovenije (razen blagovne znamke Lexmark) - sklopi 6 - 10

ODTON-17/2012

JN821/2013

24.1.2013

6.12.2012

6.12.2014

Nakup letalskih kart

ODKART 8/2012

JN1296/2013

5.2.2013

21.1.2013

21.1.2015

Dobava materiala za tiskanje za potrebe upravnih organov Republike   Slovenije (razen blagovne znamke Lexmark) - sklopi 1 - 5

ODTON-17/2012

JN821/2013

24.1.2013

23.1.2013

23.1.2015

Dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje osebnih   računalnikov in zaslonov osebnih računalnikov in zaslonov

ODRZ-19/2012

JN12969/2013

11.10.2013

16.10.2013

16.10.2016

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v   soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih   organov Republike Slovenije

ODEL-10/2013

JN2474/2014

 3. 3. 2014

1.5.2014

30.4.2018

Nabava energijsko učinkovitih tiskalnikov

ODPRI-9/2013

JN6059/2014 

28.5.2014 

22.5.2014 

21.05.2017 

Dobava potrošnega materiala za tiskanje

ODOEM-7/2014

JN811/2015

6.2.2015

27.1.2015  27.1.2015