Print header

Prijava

Prijava za registrirane uporabnike

Registracija oziroma prijava v sistem naročnikom omogoča:

 • pridobitev vseh informacij in dokumentacije v zvezi posameznega skupnega javnega naročila:
  • obrazci za prijavo potreb za posamezno naročilo in okvirne tehnične specifikacije
  • vsi podatki glede načina oddaje potreb
  • podatki o tem v kateri fazi je posamezno naročilo (v kolikor na bomo potrebovali bomo brisali)
  • vsa potrebna dokumentacija za sklenitev neposrednih pogodb ali izvedbo posameznih naročil
 • dostop do elektronskih katalogov
 • vsebino teh strani bo agencija ob vsaki spremembi nadgrajevala, tako da bo vsebina odražala zadnje stanje
Registracija novega uporabnika