Print header

Prijava

Prijava za registrirane uporabnike

Registracija oziroma prijava v sistem naročnikom omogoča:

  • pridobitev vseh informacij in dokumentacije v zvezi posameznega skupnega javnega naročila:
    • obrazci za prijavo potreb za posamezno naročilo in okvirne tehnične specifikacije
    • vsi podatki glede načina oddaje potreb
    • vsa potrebna dokumentacija za sklenitev neposrednih pogodb ali izvedbo posameznih naročil
  • dostop do elektronskih katalogov
  • vsebino teh strani bo agencija ob vsaki spremembi nadgrajevala, tako da bo vsebina odražala zadnje stanje
Registracija novega uporabnika