Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
C3130-21-100029
22.01.2025
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 14-22
C3031-21-100027
22.08.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 1-13 (Lexmark)
C3130-21-100028
12.08.2023
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: - Sklop 1: EA (Enterprise...
ODMIO-22/2021
31.12.2023
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev.
ODTISK-5/2020
09.12.2023
Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
ODPREN-39/2019
28.10.2023
Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
C3130-20-100024, C3130-20-100025, C3130-20-100026
31.12.2023
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
C3130-20-100027
31.12.2023
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-20-100021, C3130-20-100015, C3130-20-100016, C3130-20-100017, C3130-20-100018
03.09.2023