Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP - Sklopi 1, 2 in 3
ODHP-13/2019
09.11.2022
Storitve avtomobilskega zavarovanja (sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije)
C3130-20-100010
26.06.2023
Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov
ODRZ-22/2019
26.05.2023
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-14/2017-OK1
30.04.2022
Skupno javno naročilo za nakup goriva na bencinskih servisih
2019/KPP 6 (ODGO-4/20
09.01.2022
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
C3130-19-100012
09.08.2021
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-7/2018
14.04.2022
Dobava pisarniškega materiala in galanterije (sklop 2, 3, 4, 5)
ODGIP-2/2018
15.11.2021
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-7/2018
10.02.2022
Dobava zemeljskega plina
2017/KPP-15 (ODZEM-7/2017)
31.12.2021