Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Skupno javno naročilo za izvajanje poštnih storitev v sklopih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9
C3130-21-1000008
15.03.2023
Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
ODPREN-39/2019
28.10.2023
Skupno javno naročilo za poštne storitve za sklop 7 in za sklop 10
C3130-20-100034
31.12.2022
Nakup letalskih vozovnic
ODKART.10/2020
22.01.2023
Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
C3130-20-100024, C3130-20-100025, C3130-20-100026
31.12.2023
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
C3130-20-100027
31.12.2023
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-20-100021, C3130-20-100015, C3130-20-100016, C3130-20-100017, C3130-20-100018
03.09.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP - Sklopi 4, 5, 6, 7 in 8
ODHP-13/2019
20.08.2022
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP - Sklopi 1, 2 in 3
ODHP-13/2019
09.11.2022
Storitve avtomobilskega zavarovanja (sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije)
C3130-20-100010
26.06.2023