Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Nakup letalskih vozovnic
ODKART-18/2022
22.01.2026
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev v sklopih 7 in 10
2022/POST 2
31.12.2024
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov (sklop 1) in nakup opreme za prenos podatkov (sklop 2)
C3130-22-100000, C3130-22-100002
11.02.2025
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-18/2021
30.04.2026
Dobava zemeljskega plina
2021/KPP 04 (ODZEM-10/2021)
31.12.2025
Nakup goriva na bencinskih servisih dobaviteljev
ODGO-11/2021
09.01.2024
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev
021 KPP 1 (ODTISK-5/2020)
09.12.2023
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
C3130-21-100029
22.01.2025
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev.
ODTISK-5/2020
09.12.2023