Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 14-22
C3031-21-100027
22.08.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 1-13 (Lexmark)
C3130-21-100028
12.08.2023
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: - Sklop 1: EA (Enterprise...
ODMIO-22/2021
31.12.2023
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev.
ODTISK-5/2020
09.12.2023
Skupno javno naročilo za izvajanje poštnih storitev v sklopih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9
C3130-21-1000008
15.03.2023
Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
ODPREN-39/2019
28.10.2023
Skupno javno naročilo za poštne storitve za sklop 7 in za sklop 10
C3130-20-100034
31.12.2022
Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
C3130-20-100024, C3130-20-100025, C3130-20-100026
31.12.2023
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
C3130-20-100027
31.12.2023