Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja
KPP-5/2018
30.11.2020
Dobava pisarniškega materiala in galanterije - sklop 1
C3130-18-100022
20.11.2018
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev – sklopi: 1, 2, 3 in 4 (2017/KPP...
2017/KPP 19 – nadaljevanje postopka ODTISK-12/2016
26.04.2021
Dobava prenosnih računalnikov (nadaljevanje postopka ODPREN-24/2016)
2017/KPP22
17.04.2021
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
ODHP-31/2016
21.03.2020
Skupno javno naročilo za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne...
ODEL-14/2017
30.04.2022
Skupno javno naročilo za nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
ODTISK-12/2016
04.12.2020
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
ODFOTO-17/2017
31.12.2020
Nakup goriva na bencinskih servisih, v dveh sklopih
2017/KPP 13 (ODGO-4/2017)
08.01.2020
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
ODKOEL-5/2017
01.03.2022