Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Agencija bo v letu 2011 za organe državne uprave izvajala tiste postopke oddaje skupnih javnih naročil, za katera jo bo pooblastila Vlada Republike Slovenije.

Izvajanje javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije za organe državne uprave, bo začela agencija izvajati s 1.1.2012.

Za izvedbo posameznega skupnega javnega naročila bo agencija pripravila ustrezno dokumentacijo, ki bo na voljo naročnikom in na podlagi katere bodo oddajali svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki bo na voljo.

Seznam skupnih javnih naročil, ki jih je izvedla Javna agencija za javno naročanje RS in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Izvajanje poštnih storitev – sklopi 5, 7, in 10
ODPOSTA-8/2016
31.12.2018
Skupno javno naročilo za izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja
ODBRU-20/2016 in 2016/ KPP 04
30.11.2018
Izvajanje poštnih storitev – sklopi 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 9
2016/KPP 2 (ODPOSTA-8/2016)
30.11.2018
Nakup pnevmatik z boljšim izkoristkom in storitve povezane s pnevmatikami
ODPNEV-10/2016
08.11.2018
Obvestilo o podpisu krovne pogodbe št. C3130-16-100001 za storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih...
ODMOB-10/2015
10.02.2019
Obvestilo o podpisu krovne pogodbe št. C3130-16-100000 za storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-10/2015
30.01.2019
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
ODGIP-4/2015
19.11.2018
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-10/2013-OK
30.04.2018
Dobava kurilnega olja ekstra lahkega za potrebe organov Republike Slovenije
2014/POB2
17.03.2018
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
C1611-14-8200002
30.04.2018
Nazaj 1 2