Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan–propan
C3130-17-161805
24.09.2021
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-17-161803 in C3130-17-161804
28.08.2020
Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila (avtomobilsko zavarovanje), Sklop 1: : vsi posamezni...
Krovna pogodba št. C3130-17-100016
26.06.2020
Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
ODRZ-25/2016
26.05.2020
Nazaj 1 2 3