Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava zemeljskega plina
2021/KPP 04 (ODZEM-10/2021)
31.12.2025
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
C3130-21-100029
22.01.2025
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nazaj 1 2 3