Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov
ODRZ-22/2019
26.05.2023
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-14/2017-OK1
30.04.2022
Skupno javno naročilo za nakup goriva na bencinskih servisih
2019/KPP 6 (ODGO-4/20
09.01.2022
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-7/2018
14.04.2022
Dobava pisarniškega materiala in galanterije (sklop 2, 3, 4, 5)
ODGIP-2/2018
22.01.2022
Skupno javno naročilo za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne...
ODEL-14/2017
30.04.2022
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
ODKOEL-5/2017
01.03.2022
Nazaj 1 2 3