Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
C3130-20-100027
31.12.2023
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-20-100021, C3130-20-100015, C3130-20-100016, C3130-20-100017, C3130-20-100018
03.09.2023
Storitve avtomobilskega zavarovanja (sklop 1: vsi posamezni naročniki brez Policije)
C3130-20-100010
26.06.2023
Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov
ODRZ-22/2019
26.05.2023
Nazaj 1 2 3