Print header

Sheme postopkov (ZJN-2 in ZPVPJN)

24.11.2011

Objavljene so sheme postopkov oddaje javnih naročil, iz katerih so razvidni posamezni koraki pri izvedbi posamičnega javnega naročila glede na vrste postopkov, ki so opredeljeni v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) in shema poteka predrevizijskega postopka, postopka s pritožbo (predrevizijski postopek) in revizijskega postopka glede na določila Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Za lažje izvajanje postopkov oddaje javnih naročil, so v shemah navedene bistvene faze posmeznih postopkov in posamezni členi iz zakona, ki se nanašajo na postopke, niso pa navedeni vsi.Oddaja naročila po odprtem postopku
Oddaja naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Konkurenčni dialog
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Postopek oddaje naročila male vrednosti

Predrevizijski postopek, postopek s pritožbo (predrevizijski postopek), revizijski postopek