Print header

Nove mejne vrednosti za objavo obvestil v zvezi z javnimi naročili

15.12.2011

Komisija ES je dne 30. 11. 2011 sprejela Uredbo št. 1251/2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil. Z Uredbo so spremenjene mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Spremembe mejnih vrednosti so razvidne iz spodnje preglednice:

 

STARE MEJNE VREDNOSTI

(Uredba 1177/2009)

NOVE MEJNE VREDNOSTI

(Uredba 1251/2011 )

125.000 EUR

130.000 EUR

193.00 EUR

200.000 EUR

387.000 EUR

400.000 EUR

4.845.000 EUR

5.000.000 EUR

Nove mejne vrednosti morajo naročniki uporabljati od 1. 1. 2012 dalje.

 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1251/2011