Print header

Prenehanje Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije

28.06.2012

Prenehanje Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije

S 30.6.2012 na podlagi Zakona o prenehanju javne agencije za javno naročanje (Ur. l. 48/12 z dne 26.6.2012; ZPJAJN) preneha Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (Agencija). Naloge, ki jih je izvajala Agencija po prenehanju le-te opravlja ministrstvo, pristojno za finance. Uporabnike spletnih stani obveščamo, da bo spletna stran na povezavi http://www.ajn.si prenovljena. Po prenovi bodo funkcionalnosti spletne strani ostale iste. Spletna stran bo vzporedno do nadaljnjega dosegljiva preko navedene povezave in povezave http://www.djn.mf.gov.si/, potem pa samo še preko slednje.