Print header

Seminar: Spremembe zakonodaje

25.12.2012

SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA (ZJN-2D, ZJNVETPS-D, ZJNPOV)

Seminar: Spremembe zakonodaje

Vabilo