Print header

Osnovna sposobnost kandidata, ponudnika in podizvajalca - plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost

29.04.2013

V poglavju Sistem javnega naročanja, poglavje koristne informacije je objavljen nov obrazec "Vloga naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata v postopku javnega naročanja".