Print header

Nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

23.12.2013

Od 1.1. 2014 nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Evropska komisija je sprejela Uredba Komisije (EU) št. 1336/2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil, s katero se spreminjajo mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Mejne vrednosti so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:

  • iz 130.000  na 134.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo državni organi),
  • iz 200.000 EUR na 207.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo drugi naročniki),
  • iz 400.000 EUR na 414.000 EUR (blago in storitve po ZJNVETPS in ZJNPOV),
  • iz 5.000.000 EUR na 5.186.000 EUR (gradnje po ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV).

Nove mejne vrednosti morajo naročniki, ne glede na določbe ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV, uporabljati od 1. 1. 2014 dalje.