Print header

Sporočanje podatkov o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

11.02.2014

Objavljamo dopis ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, ki se nanaša na sporočanje podatkov o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, obrazec za vnos podatkov in navodila za izpolnjevanje obrazca.