Print header

Računi v elektronski obliki od 1. 1. 2015 dalje - obvestilo

14.02.2014

Dne 27.12.2013 je bil v Uradnem listu 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Bistvena novost , ki jo priinaša je, da bodo morali proračunski uporabniki od 1.1.2015 dalje prejemati račune izključno v elektronski obliki (e-računi). V ta namen je Ministrstvo za finance izdalo obvestilo vsem proračunskim uporabnikom.