Print header

Statistični podatki za leto 2013

14.02.2014

Z letošnjim letom je bil spremenjen način sporočanja statističnih podatkov o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnih sporazumov. V preteklih letih so se podatki o oddaji posameznih naročil sporočali preko spletne aplikacije, podatke o posameznih naročilih, ki so bila na podlagi okvirnega sporazuma oddana v letu 2013, pa morajo naročniki sporočiti z objavo Obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma iz 13. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/13 - UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2), 14. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11 - UPB3, 43/12 - odl. US in 90/12; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ali 8. točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. l. RS, št. 90/12; v nadaljevanju: ZJNPOV). Omenjeni obrazci bodo vzpostavljeni v nekaj dneh. Registrirani uporabniki portala javnih naročil bodo o vzpostavitvi obrazca Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma po ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV obveščeni preko elektronske pošte.

Organi Republike Slovenije, vključno z upravnimi enotami, lahko podatke o t. i. evidenčnih naročilih, oddanih v letu 2013, sporočajo od 12. 2. 2014, in sicer preko spletne aplikacije na portalu javnih naročil v zavihku »Statistika 2013«.

Glede na spremenjen način sporočanja statističnih podatkov o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, bo letos sporočanje navedenih statističnih podatkov in statističnih podatkov o t.i. evidenčnih naročilih, tj. naročilih, ki jih glede na vrednosti iz 12. člena ZJN-2, 17. člena ZJNVETPS oz. 7. člena ZJNPOV ni treba objaviti na portalu javnih naročil, omogočeno do 31. 3. 2014.