Print header

Telefonsko svetovanje na številki 01 369 57 85

15.07.2014

V Direktoratu za javno naročanje izvajamo telefonsko svetovanje naročnikom na področju javnega naročanja. V ta namen je odprta telefonska številka 01 369 57 85. Svetovanje se izvaja vsak:

-       četrtek med 9.00 in 12.00 uro.

Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za finance ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.