Print header

Sklep Vlade Republike Slovenije o uporabi elektronske dražbe v postopkih javnega naročanja

15.12.2014

Vlada Republike Slovenije je na 12. redni seji dne 4.12.2014, sprejela sklep, s katerim je ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam naložila, da  od 1. 2. 2015 dalje javna naročila, za katera naročnik izvede postopek javnega naročanja iz 1., 2., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/12 – UPB in 19/14) in katerih predmet je blago široke potrošnje ali storitve, razen storitev intelektualne narave, oddajo na elektronski dražbi, razen če je naročnik prejel le eno primerno in sprejemljivo ponudbo ali zgolj neprimerne.