Print header

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

29.01.2015

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Dne 23. 1. 2015 je bil v Uradnem listu RS (št. 5/15) objavljen Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki je začel veljati dne 24. 1. 2015. Z dnevom uveljavitve je prenehal veljati pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/14 dne 31. 12. 2014.