Print header

Podaljšanje roka za oddajo podatkov o t.i. evidenčnih naročilih

12.03.2015

Naročnike obveščamo, da je rok za oddajo statističnih podatkov o oddanih naročilih pod nacionalno mejno vrednostjo za leto 2014 (t.i. evidenčna naročila) podaljšan do 30. 3. 2015. Vsi naročniki, ki so po javnonaročniški zakonodaji zavezani k sporočanju podatkov in podatkov še niso sporočili, lahko to storijo na portalu javnih naročil od 13. 3. 2015 do 30. 3. 2015.