Print header

Telefonsko svetovanje na številki 01 369 57 85

21.09.2015

V Direktoratu za javno naročanje izvajamo telefonsko svetovanje naročnikom na področju javnega naročanja. V ta namen je odprta telefonska številka 01 369 57 85. Svetovanje se izvaja vsak:
-       torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro.
Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.