Print header

Nova številka za telefonsko svetovanje (01 478 16 88)

10.11.2015

V Direktoratu za javno naročanje izvajamo telefonsko svetovanje naročnikom na področju javnega naročanja. S selitvijo direktorata v prostore na Tržaški cesti 19a je bila za ta namen odprta nova telefonska številka 01 478 16 88.

Svetovanje se izvaja vsak:

-       torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro.

Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, ki jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.