Print header

Brezplačne predstavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

28.12.2015

Ministrstvo za javno upravo bo v januarju 2016 pričelo z izvedbo brezplačnih predstavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Informacije in prijavni obrazci so na spletni strani Upravne akademije: http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/aktualno/ .