Print header

Od 1. 1. 2016 nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

29.12.2015

Evropska komisija je sprejela šest delegiranih uredb, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Del teh uredb spreminja mejne vrednosti, opredeljene v paketu novih direktiv s področja javnega naročanja (tj. Direktiv 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2014/23/EU), drugi del uredb pa mejne vrednosti iz starih javnonaročniških direktiv (tj. Direktiv 2004/18/ES, 2004/17/ES in 2009/81/ES). Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v celoti zavezujoče, in s tem tudi nove mejne vrednosti začnejo veljati s 1. januarjem 2016.

I. Delegirane uredbe, ki spreminjajo nove direktive:

· Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/2170 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil

· Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/2171 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil

· Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/2172 z dne 24. novembra 2015 o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil

II. Delegirane uredbe, ki spreminjajo stare direktive:

· Uredba Komisije (EU) št. 2015/2340 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil

· Uredba Komisije (EU) št. 2015/2341 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil

· Uredba Komisije (EU) št. 2015/2342 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil

Mejne vrednosti za stare direktive, ki so prenesene z ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:

· iz 134.000 na 135.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti),

· iz 207.000 EUR na 209.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo drugi naročniki),

· iz 414.000 EUR na 418.000 EUR (blago in storitve po ZJNVETPS in ZJNPOV),

· iz 5. 186.000 EUR na 5. 225.000 EUR (gradnje po ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV).

Tako spremenjene mejne vrednosti bodo veljale tudi z dnem uveljavitve novega ZJN-3.