Print header

Strokovni dialog z zastopniki proizvajalcev baterijskih električnih vozil kategorije M1

03.03.2016

Vlada Republike Slovenije je potrdila predmete skupnih javnih naročil za leto 2016, ki vključujejo tudi nakup baterijskih električnih vozil. Skupnega javnega naročila s tem sklopom v Sloveniji še nismo izvajali, zato bo izveden strokovni dialog. Nanj vabimo vse ponudnike baterijskih električnih vozil kategorije M1 v Sloveniji.

Vabilo