Print header

Novosti s 1.4.2016

25.03.2016

Dne 1. 4. 2016 začne veljati novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki prinaša pomembne novosti glede postopkov javnega naročanja, objav v zvezi z njimi ter preverjanjem primernosti in usposobljenosti kandidatov. Hkrati bo prenovljen portal javnih naročil in pripravljen elektronski obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročilaiz 79. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: ESPD), v okviru informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (v nadaljevanju: eJN) pa bo v skladu z devetim do dvanajstim odstavkom 77. člena ZJN-3 vzpostavljen enotni informacijski sistem (v nadaljevanju: eDosje) za elektronsko preverjanje ponudnikov in kandidatov v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah.

Za dodelitev pravic za uporabo informacijskega sistema eJN – eDosje bo potrebno imeti v brskalniku nameščen s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo. Digitalna potrdila, primerna za uporabo informacijskega sistema eJN –eDosje so:

Pozivamo vas, da pravočasno pridobite digitalno potrdilo in pri tem upoštevate, da pridobitev traja od 3 do 5 delovnih dni.

Zaradi prenove portala bo 31. 3. 2016 na portalu zagotovljena objava tistih obvestil v zvezi z javnimi naročili, ki bodo poslana v objavo najkasneje 31. 3. 2016 do 15. ure. Naslednji dan bo novi portal začel delovati predvidoma ob 10. uri. Prosimo, da nedelovanje portala javnih naročil dne 31. 3. in 1. 4. 2016 upoštevate pri določanju rokov, v katerih lahko potencialni ponudniki postavljajo vprašanja glede obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije.

V prihodnjem tednu bodo informacije glede uporabe eDosjeja  na voljo na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/e-dosje/navodila-za-uporabo, glede prenove portala in elektronskega obrazca ESPD pa na spletnem naslovu: http://www.enarocanje.si/?podrocje=aktualno.