Print header

Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju

04.08.2016

Na portalu eUprava je bilo dne 3. 8 .2016 objavljeno javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju. Pripombe in predlogeglede osnutkov prenovljene ureditve zelenega javnega naročanja ministrstvo sprejema do 30. 9. 2016 na e-naslov gp.mju@gov.si (s sklicem na številko IPP 007-1000/2015 in EVA 2016-3130-0006).
 
Celotno gradivo je na razpolago tudi na spletni strani Direktorata za javno naročanje.