Print header

eDosje – poizvedovanje v evidencah Finančne uprave Republike Slovenije

19.12.2016

Od dne 19. 12. 2016 je v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t. i. aplikacija eDosje) omogočeno preverjanje
razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 oziroma pogoja iz prve alineje četrtega odstavka 32. člena ZJNPOV.
Aplikacija eDosje je namreč povezana s slovensko uradno evidenco zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

Informacijski Aplikacija eDosje: http://ejn.gov.si/