Print header

Oddaja podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2017

15.01.2018

Na portalu javnih naročil je registriranim uporabnikom naročnikov od 12. 1. 2018 omogočena oddaja statističnih podatkov o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu in objava seznamov evidenčnih naročil, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.