Print header

Vzpostavljen je sistem za elektronsko oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja

01.04.2018

Vzpostavljen je sistem za elektronsko oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je s 1. 4. 2018 vzpostavilo informacijski sistem za elektronsko oddajo ponudb v postopkih oddaje javnih naročil. Informacijski sistem omogoča javnosti pregled objavljenih naročil v sistemu brez prijave in vpogled v javno odpiranje ponudb. Naročniki imajo v sistemu možnost objave naročila, zainteresiranim gospodarskim subjektom pa sistem omogoča oddajo ponudbe. Za objavo naročil in oddajo ponudb je potrebna prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Do informacijskega sistema je mogoče dostopati preko spletne strani:

https://ejn.gov.si/ejn2