Print header

Vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja«

19.04.2018

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) bomo v skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), izvedeli strokovni dialog v okviru katerega bomo pridobili informacije, ki jih bomo lahko uporabili pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja«.

MJU izvaja projekt »Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc«. V okviru tega projekta predstavlja pomemben segment tudi vzpostavitev semantične interoperabilnosti.

Namen javnega naročila »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja« je razvoj orodja za semantično analizo. Semantična analiza bo uporabljena kot pripomoček za vzpostavitev in vzdrževanje centralnih besednjakov (CNB ontologij). Vhodni podatki za semantično analizo so: zakonska besedila, odprti meta podatki, obrazci za poročanje in naročanje storitev, podatkovni viri in jedrni podatkovni modeli. Namen je razviti ustrezna orodja za analizo pojmov v besednjakih in slovarjih z ustreznimi grafičnimi prikazi, ki bi služile upravljalcem sistemov (upravljanje s slovarji in besednjaki ter zakonodajalcem) pri vrednotenju meta podatkov in s tem odkrivanju možnosti za poenostavitve in razjasnitve. Gre za nadgradnjo strojne in programske opreme.

Zato vas vabimo, da se udeležite strokovnega dialoga, ki bo potekal 26. 4. 2018 z začetkom ob 13. uri v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, Ljubljana (nadstropje 3, sejna soba). Udeležba za gospodarske subjekte ni obvezna in ni pogoj za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.