Print header

Navodila za pregled podpisa ESPD v .xml obliki

22.05.2018

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje je pripravilo Navodila za pregled podpisa ESPD v .xml obliki, ki so dostopna tukaj.