Print header

Obvestilo uporabnikom informacijskega sistema za elektronsko oddajo ponudb

30.05.2018

V Direktoratu za javno naročanje smo pri nudenju pomoči uporabnikom informacijskega sistema za elektronsko oddajo ponudb v postopkih oddaje javnih naročil ugotovili, da imajo gospodarski subjekti zaradi nepravočasne registracije zakonitega zastopnika, težave pri pravočasni oddaji ponudb. Ker v takšnem primeru v okviru nudenja tehnične pomoči ni mogoče zagotoviti pravočasne oddaje ponudb, uporabnike opozarjamo, da pravočasno pridobijo ustrezna kvalificirana digitalna potrdila in izvedejo prvo registracijo v sistem. Opozarjamo, da je to predvsem pomembno za tiste gospodarske subjekte, kjer mora prvo registracijo v sistem izvesti eden izmed zakonitih zastopnikov gospodarskega subjekta, ki potem v sistemu pooblasti druge osebe za pripravo in oddajo ponudb.