Print header

Prenovljene Smernice za javno naročanje gradenj in nove Smernice za javno naročanje storitev čiščenja

17.10.2018

Objavljene nove Smernice za javno naročanje storitev čiščenja, izdaja 1.0, oktober 2018 in posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.1, oktober 2018: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/smernice/#c2.

Izjava za javnost: http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10274/