Print header

Preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev ponudnikov in prijaviteljev v postopkih javnega naročanja v IS e-Dosje – obvestilo

24.10.2018

Uporabnike informacijskega sistema e-Dosje za preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev ponudnikov in prijaviteljev v postopkih javnega naročanja obveščamo, da bo s 1. novembrom 2018 začel delovati prenovljen informacijski sistem. V informacijskem sistemu bo omogočeno tudi izvajanje preverjanja v skladu z drugim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

V prenovljenem informacijskem sistemu bodo poizvedbe lahko izvajali samo registrirani uporabniki. Ker je bil obstoječi informacijski sistem prenovljen tudi tehnološko, je za registracijo v sistem potrebno kvalificirano digitalno potrdilo in ustvarjen uporabniški račun v sistemu SI-PASS oziroma pridobitev SI-PASS računa.

Vsem uporabnikom, ki uporabljajo obstoječi informacijski sistem e-Dosje in so hkrati tudi registrirani uporabniki v novem sistemu e-JN https://ejn.gov.si/ejn2 (e-Oddaja), bo pravice izvajanja poizvedb v prenovljenem sistemu dodelil upravljavec informacijskega sistema (Ministrstvo za javno upravo) avtomatično.

Uporabniki, ki še niso registrirani v informacijski sistem e-JN (e-Oddaja), bodo morali, ne glede na to, če so v obstoječem sistemu e-Dosje že registrirani, izvesti registracijo tudi v prenovljenem informacijskem sistemu na naslovu, ki se nahaja TUKAJ. Po uspešni registraciji morajo uporabniki upravljavcu sistema (Ministrstvo za javno upravo) poslati tudi Zahtevek za aktivacijo uporabnikov eDosje, ki se nahaja TUKAJ. Uporabniku bodo po prejemu zahtevka dodeljene pravice s strani upravljavca sistema.

Navodila za registracijo so objavljena TUKAJ.

Navodila za uporabo funkcionalnosti e-Dosje bodo objavljena s 1. novembrom 2018.

Uporabnike informacijskega sistema e-Dosje tudi obveščamo, da bo zaradi prehoda na tehnološko in vsebinsko prenovljen informacijski sistem, moteno delovanje sistema med 28. 10. 2018 in 1. 11. 2018.

Lep pozdrav,
Ministrstvo za javno upravo