Print header

Javno odpiranje ponudb v sistemu e-JN - sprememba

05.11.2018

Podaljšana vidnost javnega odpiranja ponudb

V vseh postopkih oddaje javnih naročil, ki so ustvarjeni v sistemu e-JN po 1.11.2018 je z namenom zagotavljanja še večje transparentnosti podaljšana vidnost javnega odpiranja ponudb neregistriranim uporabnikom sistema (javnosti) iz ene ure na dva dni.