Print header

Ukinitev elektronskega podpisovanja dokumentov

23.01.2019

Z dnem 1. 2. 2019 v informacijskem sistemu e-JN prihaja do pomembnih sprememb na področju elektronske oddaje (ukinitev elektronskega podpisovanja dokumentov).

Ob oddaji dokumenta (npr. ponudbe) uporabnik ne bo več preusmerjen na sistem SI-PASS, kjer je doslej dokument z uporabo kvalificiranega potrdila podpisal z varnim elektronskim podpisom. Varni elektronski podpis bo nadomeščen z oddajo preko sistema e-JN s strani registriranega uporabnika, v sistemu e-JN pooblaščenega za oddajanje pravno zavezujočih dokumentov (prijav in ponudb na objavljena javna naročila, pojasnil in dopolnitev k ponudbi na zahtevo naročnika, idr). Uporabnik bo pred oddaja dokumenta aktivno potrdil, da želi za gospodarski subjekt, v imenu katerega uporablja sistem e-JN, oddati pravno zavezujoč dokument. Gre za aktivnost, enakovredno sklepanju licenčnih, prodajnih in drugih pogodb, ki se vsakodnevno sklepajo preko spleta. Tovrstna izjava volje je skladna z določbami Obligacijskega zakonika in Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in vzpostavlja obveznost ponudnika.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji dokumenta zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje dokumenta. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže voljo v imenu gospodarskega subjekta oddati pravno zavezujoč dokument, o čemer je pred oddajo predhodno opozorjen s strani informacijskega sistema e-JN, zato zmota ni mogoča. Informacijski sistem e-JN omogoča natančno sledljivost, kdo in ob katerem času je opravil posamezno dejanje, dejanja pa lahko v sistemu opravljajo le za to pooblaščene osebe. V ta namen bodo objavljeni tudi novi Splošni pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN.