Print header

Prijava na e-obveščanje o novih javnih naročilih

CPV koda je sestavljena iz glavnega besednjaka, ki definira predmet naročila, in dopolnilnega besednjaka, ki dodaja nadaljnje kvalitativne informacije. Glavni besednjak temelji na drevesni strukturi, ki vsebuje 9-znakovno kodo (8-znakovna koda ter kontrolni znak), povezano z besednjakom z opisom vrste blaga, gradnje ali storitev, ki tvori predmet naročila.

Na spletnih straneh agencije so na voljo informacije in dokumentacija v zvezi postopkov javnih naročil, ki jih izvaja agencija.

Na spletnih straneh agencije omogočamo vsem zainteresiranim prijavo na e-obveščanje o novih javnih naročilih. Vsakdo, ki želi po elektronski pošti prejemati obvestila o novih objavah dokumentacije v zvezi z javnimi naročili, se lahko prijavi v sistem. Po prijavi se izbere CPV šifra (na voljo je izbira na prvem - najsplošnejšem nivoju) ali več šifer. Po končani prijavi, bo uporabnik na elektronski naslov, ki ga bo navedel v prijavi, prejel aktivacijsko kodo, s katero bo lahko kasneje spremljal CPV šifer ali se odjavil iz sistema e-obveščanja.

Vsi tisti, ki se bodo na naveden način prijavili na e-obveščanje, bodo ob vsakokratni novi objavi naročila na spletnih straneh agencije, po elektronski pošti prejeli obvestilo o tem, da je bila pod izbrano CPV kodo objavljena dokumentacija v zvezi z javnim naročilom oziroma sprememba dokumentacije.

Želim se odjaviti ali spremeniti podatke