Print header

SISTEM JAVNEGA NAROČANJA

V Sloveniji sistem javnega naročanja urejajo:

  • Zakon o javnem naročanju,
  • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in
  • njihovi podzakonski akti.