Print header

Elektronsko javno naročanje e-JN

 

Kaj je elektronsko javno naročanje

Javno naročanje je ena od osmih osnovnih e-storitev za poslovne subjekte, zato je uvajanje elektronskega javnega naročanja ena od prioritet Evropske komisije. Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja uprave in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Uspešna in učinkovita e-uprava, katere del je tudi javno naročanje, je strateški cilj Vlade Republike Slovenije, zato je zagotovitev sistema za elektronsko javno naročanje ključnega pomena.

Elektronsko javno naročanje se nanaša tako na postopek oddaje javnega naročila kot na samo izvajanje javnega naročila. Obsega 6 faz:

– e-objave (eNotices),

– e-oddaja ponudb (eSubmission),

– e-ocenjevanje ponudb (eTendering),

– e-naročila (eOrdering),

– e-računi (eInvoice) in

– e-plačila (ePayment)

in predvideva uporabo več orodij za elektronsko javno naročanje (e-katalogi, e-dražba,…)

V Sloveniji je bilo nekaj aktivnosti na področju e-javnega naročanja v zadnjih nekaj letih sicer že izvedenih, vendar še vedno nimamo elektronsko podprtih vseh faz in aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila in v postopkih izvajanja javnega naročanja. Ključni projekti na področju e-javnega naročanja, ki so bodisi izvedeni, bodisi v teku so:

– vzpostavitev portala javnih naročil (projekt zaključen),

– zagotovitev zajema statističnih podatkov iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil (projekt zaključen),

– vzpostavitev osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje (projekt v zaključni fazi),

– vzpostavitev spletne aplikacije za e-vodenje internega dela postopka javnega naročila pri naročniku (proces nabave) in povezava aplikacije z enotnim računovodskim informacijskim sistemom za državno upravo MFERAC (projekt v teku).

Dne 24. 11. 2005 je bila sprejeta cilji Manchesterska ministrska deklaracija o zmanjševanju administrativnih ovir, v skladu s katero naj bi države članice EU do leta 2010 zagotovile pogoje, ki javnim naročnikom omogočajo izvedbo vsaj 50 % svojih naročil na elektronski način. Po oceni Evropske komisije je v državah članicah, najbolj naprednih na področju e-javnega naročanja, glede na vrednost vseh javnih naročil, le 5% javnih naročil oddano na elektronski način.

več najdete na: