Print header

Vsebina


Poročila o delu Medresorske komisije iz 12. člena ZJNPOV

Poročilo  o delu Medresorske komisije za naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti za leto 2015

Poročilo  o delu Medresorske komisije za naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti za leto 2016

Poročilo  o delu Medresorske komisije za naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti za leto 2017Anketa o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na vzorcu 150 naročnikov izvedel anonimno anketo z namenom pridobitve povratnih informacij o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom.

 

Analiza javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje obvešča naročnike o analizi javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017, ki jo je pripravila Inženirska zbornica Slovenije ter opozarja na dosledno spoštovanje Zakona o javnem naročanju.