Print header

Predpisi v obravnavi

10. 5. 2019- Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov hq/nkvAhpw/tj, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZPVPJN« ali sklicem na št.: 007-109/2019 ali na št.: EVA: 2019-3130-0009, do 10. 6. 2019.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga zakona z uvodno obrazložitvijo:

Dopis

Osnutek predloga zakona

28. 10. 2016 - Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov hq/nkvAhpw/tj, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZPVPJN« ali sklicem na št.: 007-998/2015 ali na št.: EVA:2016-3130-0008, do 15. 12. 2016.


Povezave na javno povabilo, osnutek predloga zakona in obrazložitev:

Dopis

Osnutek predloga zakona

Obrazložitev predloga zakona


Nadaljne aktivnosti v zvezi s pripravo zakona:

5. 5. 2107 - predlog zakona za medresorsko usklajevanje


3. 8. 2016 - Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.


Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Predloge. komentarje in dopolnitve na osnutek uredbe in osnutke primerov okoljskih zahtev in meril (t.i. priporočil) pošljite na elektronski naslov hq/nkvAhpw/tj, s sklicem na številko IPP 007-1000/2015 in EVA2016-3130-0006, do 30. 9. 2016.


Povezave na javno povabilo, osnutek predloga uredbe in osnutke priporočil:

Dopis

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

Nadaljne aktivnosti v zvezi s pripravo uredbe in priporočil:

3. 5. 2107 - predlog uredbe za medresorsko usklajevanje