Print header

Veljavni predpisi

Slovenski predpisi in

Evropski predpisiKazalo:

I. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti

II. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti

III. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi podzakonski akti

IV. Drugi akti

  

I. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti

ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) - neuraden angleški prevod

ZJN-3A  (Uradni list RS, št. 14/18) - neuraden angleški prevod

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16)

Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 37/18)

Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 37/18)

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3)

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) – začne veljati 1.1.2018II. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) in njegovi podzakonski akti

ZJNPOV (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I in 52/16)

Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13 in 71/16)

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 57/13, 3/15 in 71/16)


III. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi podzakonski akti

ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)

ZPVPJN - neuraden angleški prevod

Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12, 99/13 in 99/13)

Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Uradni list RS, št. 32/2019)


IV. Drugi akti

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15)

Sklep Vlade RS glede objavljanja postopkov zbiranja ponudb z dne 2. 4. 2009

Sklep Vlade RS o Strokovnih izhodiščih za učinkovito in gospodarno vodenje in izvajanje investicij v javnem sektorju z dne 8. 5. 2014

Sklep Vlade Republike Slovenije o oddaji javnih naročil na elektronski dražbi z dne 4. 12. 2014

Sklep Vlade Republike Slovenije o oddaji javnih naročil na elektronski dražbi z dne 23.3.2017

 

Evropski predpisi

Kazalo:

I. Javno naročanje na splošnem, infrastrukturnem ter obrambnem in varnostnem področju

II. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

III. Spremembe mejnih vrednosti

IV. Standardni obrazci za objave

V. Enotni besednjak javnih naročil (CPV)

VI. Seznam naročnikov

VII. Drugi akti s področja javnih naročil

I. Javno naročanje na splošnem, infrastrukturnem ter obrambnem in varnostnem področju          

 

II. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

III. Spremembe mejnih vrednosti

IV. Standardni obrazci za objave

V. Enotni besednjak javnih naročil (CPV)

VI. Naročniki in presoja zavezanosti k pravilom javnega naročanja

VII. Drugi akti s področja javnih naročil

VIII. Mednarodni sporazumi

IX. Drugi splošni akti, povezani z urejanjem javnih naročil