Print header

Sheme postopkov po ZJN-3

Shema postopka - Odprti postopek
Shema postopka – Omejeni postopek
Shema postopka – Konkurenčni dialog
Shema postopka – Konkurenčni postopek s pogajanji
Shema postopka – Postopek s pogajanji z objavo
Shema postopka – Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Shema postopka – Postopek naročila male vrednosti