Print header

PRIPOROČILA POŠTE SLOVENIJE ZA PRAVILNO NASLAVLJANJE POŠILJK

PRIPOROČILA POŠTE SLOVENIJE ZA PRAVILNO NASLAVLJANJE POŠILJK

Pošta Slovenija je pripravila priporočila za oblikovanje navodil ponudnikom za naslavljanje in pošiljanje ponudb v postopkih javnega naročanja, pri čemer pošta opozarja, kaj je potrebno upoštevati, da ponudba do naročnika prispe pravočasno, če je poslana po pošti.