Print header

Zeleno JN

Uredba o zelenem javnem naročanju


V Uradnem listu RS, št. 51/2017 je bila objavljena Uredba o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati 1. januarja 2018.

V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja. Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temveč v 6. členu določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja za predmete iz 4. člena uredbe. V skladu z 8. členom uredbe pa so pripravljeni tudi novi primeri okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe in so dostopni na tej spletni strani. Čeprav so ti primeri okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje po vsebini na več mestih podobni temeljnim in dodatnim okoljskim zahtevam iz predhodne ureditve, so novi primeri posodobljeni, dopolnjeni za nove, dodane predmete zelenega javnega naročanja, bolj fleksibilni in niso zavezujoči, naročnikom pa dajejo več možnosti izbire, na kakšen način doseči zahtevan cilj pri posamezen predmetu.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo o ZeJN so dostopna tukaj.

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (živila)

Odgovori na vprašanja in predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (pohištvo, tekstilni izdelki, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroje, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, televizorji, pisarniški papir in higienski papirnati izdelki, čistila, storitev čiščenja in storitev pranja perila ter elektronska pisarniška oprema)  

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (električna energija, grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, sanitarne armature, oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, stenske plošče, električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih in vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje) 

Predstavitev predmeta Električna energija

Predstavitev predmeta  Grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Predstavitev predmeta Sanitarne armature

Predstavitev predmeta Oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

Predstavitev predmeta Stenske plošče

Predstavitev predmeta Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Predstavitev predmeta Vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

Predstavitev predmeta Projektiranje in izvedba gradnje cest

Predstavitev predmeta Cestna razsvetljava in prometna signalizacija

Predstavitev predmeta Pnevmatike

Primeri okoljskih zahtev in meril po posameznem predmetu so objavljeni in dostopni s klikom na posamezen predmet zelenega javnega naročanja:

P1 električna energija
P2 živila in gostinske storitve
P3 tekstilni izdelki
P4 pisarniški papir in higienski papirnati izdelki - NOVO
P5 elektronska pisarniška oprema
P6 televizorji
P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave
P8 pohištvo
P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode
P10 sanitarne armature
P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
P12 stenske plošče
P13 projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb
P14 projektiranje in/ali izvedba gradnje cest
P15 cestna vozila
P16 pnevmatike
P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija
P19 čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila
P20 vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

V skladu s 3. točko sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 00714-24/2016/10 z dne 14. 9. 2017 pa so spodaj objavljene kontaktne točke, ki naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljajo strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja.

Za sistemska vprašanja o ureditvi zelenega javnega naročanja in same zasnove Uredbe o zelenem javnem naročanju je kontaktna točka: maja.marincek@gov.si.

št.

Predmet ZeJN

Pristojen resor

KONTAKTNA TOČKA

ime in priimek

tel. št.

e-naslov

1

električna energija

MzI

Silvo Škornik

01/478 7463

silvo.skornik@gov.si

2

živila in gostinske storitve

MKGP

Andrej Potočnik

01/478 9131

andrej.potocnik@gov.si

3

tekstilni izdelki

MGRT

Breda Goršek

01/400 3638

breda.gorsek@gov.si

4

pisarniški papir in higienski papirnati izdelki

MGRT

Damjan Hočevar

01/400 3265

damjan.hocevar@gov.si

5

elektronska pisarniška oprema

MzI

Tina Žumer

01/478 8289

tina.zumer@gov.si

6

televizorji

MzI

Erik Potočar

01/478 7445

erik.potocar@gov.si

7

hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave

MzI

Erik Potočar

01/478 7445

erik.potocar@gov.si

8

pohištvo

MGRT

Damjan Hočevar

01/400 3265

damjan.hocevar@gov.si

9

grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

MOP

Matjaž Ferjančič

01/478 7448

matjaz.ferjancic@gov.si

MzI

Tina Žumer

01/478 8289

tina.zumer@gov.si

10

sanitarne armature

MOP

Franc Lenarčič

01/478 7060

franc.lenarcic@gov.si

11

oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

MOP

Franc Lenarčič

01/478 7060

franc.lenarcic@gov.si

12

stenske plošče

MOP

Tatjana Orhini Valjavec

01/478 7454

tatjana.orhini-valjavec@gov.si

13

projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb

MOP

Tanja Mencin

01/478 7079

tanja.mencin@gov.si

14

projektiranje in/ali izvedba gradnje cest

MzI

Irena Pogačnik

01/306 8164

irena.pogacnik@dri.si

15

cestna vozila

MzI

Boštjan Lukan

01/478 8958

bostjan.lukan@avp-rs.si

16

pnevmatike

MzI

Martina Gračner

01/478 8991

martina.gracner@gov.si

17

električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

MzI

Tina Žumer

01/478 8289

tina.zumer@gov.si

18

cestna razsvetljava in prometna signalizacija

MzI

Irena Pogačnik

01/306 8164

irena.pogacnik@dri.si

19

čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila

MOP

Tatjana Orhini Valjavec

01/478 7454

tatjana.orhini-valjavec@gov.si

20

vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

MOP

Tatjana Orhini Valjavec

01/478 7454

tatjana.orhini-valjavec@gov.si

Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju Evropske komisije

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Evropski okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje so dostopni na http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.

Kontaktni podatki za GPP Helpdesk

e-pošta:

gpp(at)biois.com

telefon:

+ 331 53 90 11 75

naslov:

GPP Helpdesk
c/o BIO Intelligence Service
20-22 Villa Deshayes
75014 Paris, France

Arhiv stališč ministrstva glede zelenih javnih naročil, na podlagi predhodne ureditve:

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – označevanje nevarnih kemikalij (7. 7. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila pri zelenem javnem naročanju čistil (20. 2. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – predložitev lastne izjave v postopku javnega naročanja, dokazil pa pri izvedbi naročila (23. 10. 2012)

Stališče – tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem kakovosti (23. 10. 2012)


Spodbujanje eko inovacij

Informacije o razpisih, ki jih Evropska komisija objavlja za spodbujanje eko inovacij, je mogoče najti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.


Povezave na sorodne strani