Print header

Arhiv javnih naročil

"Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ministrstva za javno upravo so za naročila, poslana v objavo po 31. 12. 2021, objavljene na portalu javnih naročil."

 1. Napredno iskanje (CPV koda, vrsta naročila, status, rok oddaje)
 2. select date
Objava: 02.10.2013
ODZAVOZ-16/2012
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Storitve zavarovanja za osebna in...
Rok: 24.10.2013 do 10:00
Spremembe
CPV kode
 • 66000000 - Finančne in zavarovalniške storitve
Predmet
Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila
Rok za predložitev ponudb
24.10.2013 do 10:00
Datum in ura odpiranja
24.10.2013 ob 11:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 19.09.2013
ODPRO-11/2013
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Izbor zunanjega izvajalca programa...
Rok: 02.10.2013 do 09:30
Spremembe
CPV kode
 • 80000000 - Storitve izobraževanja in usposabljanja
Predmet
Izbor zunanjega izvajalca programa za krepitev usposabljanj javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik
Rok za predložitev ponudb
02.10.2013 do 09:30
Datum in ura odpiranja
02.10.2013 ob 11:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 06.09.2013
KDSTAM-1/2012
Prejem ponudb zaključen
Sprememba - Storitve stacionarne in mobilne...
Rok: 20.09.2013 do 09:00
Spremembe
CPV kode
 • 64000000 - Poštne in telekomunikacijske storitve
Predmet
Storitve stacionarne in mobilne telefonije
Rok za predložitev ponudb
20.09.2013 do 09:00
Datum in ura odpiranja
20.09.2013 ob 10:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Naročnik je sprejel sklep št. 4304-17/2012/232 z dne 18. 9. 2013 s katerim se postopek oddaje javnega naročila za »Storitve stacionarne in mobilne telefonije«, ki se oddaja po postopku konkurenčnega dialoga, z oznako KDSTAM-1/2012 ustavi.
 • Sklep o ustavitvi postopka
  Objava: 23.08.2013
  ZPNVO-3/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Sprememba - Izvedba procesa opredelitve...
  Rok: 30.08.2013 do 09:00
  Spremembe
  CPV kode
  • 98000000 - Druge javne, skupne in osebne storitve
  Predmet
  Izvedba procesa opredelitve ključnih ukrepov in instrumentov za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014-2020
  Rok za predložitev ponudb
  30.08.2013 do 09:00
  Datum in ura odpiranja
  30.08.2013 ob 12:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 05.07.2013
  ODKOM-4/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Sprememba - Vzdrževanje komunikacijske opreme...
  Rok: 24.07.2013 do 09:30
  Spremembe
  CPV kode
  • 72000000 - Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
  Predmet
  Vzdrževanje komunikacijske opreme sistema lokalnega omrežja MNZ - Tržaška
  Rok za predložitev ponudb
  24.07.2013 do 09:30
  Datum in ura odpiranja
  24.07.2013 ob 11:00
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Sprememba razpisne dokumentacije
  Objava: 28.05.2013
  ODGO-3/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Nakup goriva za osebna vozila in plovila na...
  Rok: 08.07.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 9000000 - Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
  Predmet
  Nakup goriva za osebna vozila in plovila na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, neosvinčeni motorni bencin super plus, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji
  Rok za predložitev ponudb
  08.07.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  08.07.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 23.05.2013
  ODGAS-1/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Sprememba - Dobava zemeljskega plina za potrebe...
  Rok: 10.06.2013 do 10:00
  Spremembe
  CPV kode
  • 9000000 - Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
  Predmet
  Dobava zemeljskega plina za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
  Rok za predložitev ponudb
  10.06.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  10.06.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 24.04.2013
  ZPMJU-2/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Prenova brezžičnega omrežja MNZJU in UE
  Rok: 15.05.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 50000000 - Storitve popravila in vzdrževanja
  Predmet
  Prenova brezžičnega omrežja MNZJU in UE
  Rok za predložitev ponudb
  15.05.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  15.05.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 11.04.2013
  ZPKLIP-1/2013
  Prejem ponudb zaključen
  Redno vzdrževanje aplikacije Infoklip
  Rok: 26.04.2013 do 10:00
  CPV kode
  • 72000000 - Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
  Predmet
  Redno vzdrževanje aplikacije Infoklip
  Rok za predložitev ponudb
  26.04.2013 do 10:00
  Datum in ura odpiranja
  26.04.2013 ob 11:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki
  Objava: 07.02.2013
  ODZR-19/2012
  Prejem ponudb zaključen
  Dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko...
  Rok: 28.03.2013 do 11:00
  CPV kode
  • 30000000 - Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
  Predmet
  Dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
  Rok za predložitev ponudb
  28.03.2013 do 11:00
  Datum in ura odpiranja
  28.03.2013 ob 12:00
  Razpisna dokumentacija
  Vprašanja in odgovori
  Drugi podatki